Projekt ponúka komplexný a inovatívny mentorský program pre mladých dospelých (generácie Y a Z), zohľadňujúci ich špecifické potreby a ťažkosti v práci v digitálnej ére a podporujúci ich pohodu a profesionálne zručnosti, poskytovaný v digitálnej forme pomocou LMS Moodle.

NÁŠ CIEĽ:

Cieľom nášho projektu je podporiť nové generácie v dosahovaní udržateľnej pracovnej spokojnosti a excelentnosti prostredníctvom zvyšovania profesionálnej výkonnosti, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, duševnej pohody, prevencie a posilnením ich odolnosti. Na základe multidisciplinárneho prístupu sa chystáme spojiť mentoring s programom rozvoja základných zručností v oblasti pracovného života pre mladých zamestnancov.


Ste mentor?

Pozrite si našu Príručku pre mentorov (teória a cvičenia na rozvoj profesionálnych zručností) a Mapu duševnej pohody na pracovisku (nástroj na spoznanie najčastejších problémov na pracovisku spojených s duševným zdravím). Obidva nástroje sú zamerané na zamestnancov z generácií Z a Y.

Ste mladý zamestnanec alebo zamestnakyňa a snažíte sa byť aktívnejší a odbúrať stres?

Pozrite si náš set Mind-balance, materiál o udržateľnom vedomelom sebaovládaní v štýle pracovného zošita, plný tipov a techník na zvládanie vyhorenia a depresie.

Číslo projektu: 2022-1-HU01-KA220-000086673

PROUD je projekt Erasmus+, ktorého cieľom je posilniť individuálnu pohodu a profesionálnu dokonalosť pracujúcich mladých ľudí.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.